Skrotpeng till ytterligare 150 fritidsbåtar

256 fritidsbåtar skrotades under september och oktober vilket är mer än dubbelt så många som under hela förra året. När potten på det statliga skrotbidraget tog slut i slutet av oktober stod 250 fritidsbåtsägare kvar i kön. Nu tillförs 1,2 miljoner som kan räcka till ytterligare 150 skrotade båtar.

I september infördes en skrotningspremie på upp till 9000 kronor för den som skrotar sin fritidsbåt på minst tre meters längd. Havs- och vattenmyndigheten avsatte 2 miljoner till projektet och intresset blev mycket stort. Pengarna räckte till 256 båtar som skrotades under september och oktober vilket är dubbelt så många som under hela förra året. Nu har myndigheten, som i sin tur fått pengarna via Naturvårdsverket inom regeringens budget för renare hav, avsatt ytterligare 1,2 miljoner. Eftersom 250 båtägare redan står i kö med godkända ansökningar räcker de tillförda pengarna inte till alla intresserade. Men en motsvarande satsning kan ske även nästa år.

I Sverige finns inget producentansvar för skrotning och ingen finansiering av fritidsbåtåtervinning. Ägaren av en fritidsbåt har ansvar för att ta hand om den även när den inte är brukbar. Att överge en båt räknas som nedskräpning, enligt miljöbalken.

Den förnyade premien täcker själva skrotningen som kostar från 1500 kronor och upp till den maximala premien 9000 kronor vilket innebär en maxvikt på tre ton för att skrotningen ska vara kostnadsfri för båtägaren. De flesta skrotningsfärdiga fritidsbåtar som anses vara ett miljöproblem väger under den gränsen. Exempelvis de flesta motorbåtar och segelbåtar från 1970-talet, när plastbåtrevolutionen satte fart på tillverkningen av glasfiberbåtar, väger under tre ton. En Albin 25:a respektive en Maxi 77:a väger cirka två ton, medan en liten öppen plastbåt väger betydligt mindre och debiteras minimikostnaden på 1500 kronor.

Transport till återvinningen ersätts inte, men det finns 21 stationer, från Malmö till Luleå, som tar emot båtarna inom nätverket Båtretur som vann upphandlingen av skrotningen. Bland andra Stena Recycling och Sweboat ingår i nätverket. Båtskrotarna ombesörjer även transport för en kostnad från 1700 kronor.

Båtreturs mottagningsställen finns i Luleå, Skellefteå, Umeå, Timrå, Gävle, Hallstahammar, Huddinge, Norrköping, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Västervik, Kalmar, Karlskrona, Malmö, Åstorp, Halmstad, Göteborg, Uddevalla, Lidköping, Karlstad och i Borlänge. Några av stationerna ligger nära vatten, men det krävs lyft av båten ur vattnet för alla stationer.

Mottagningsstället i Huddinge har genomfört flest skrotningar inom ramen för det aktuella projektet.

Flipper Marin
Hamnvägen 8
Täby/Stockholm
08-544 44 240
www.flippermarin.se

Publicerat 2018-11-27