DEN 9 MARS STARTAR ”SJÖVÄDERKURS PÅ NÄTET” MED ANDERS LJUNGKVIST.

Målet är att du efter kursen ska kunna använda vädersajter på ett effektivare sätt och dessutom ha fått en djupare förståelse för väder och vad som styr det.

Följ vädret under två veckor (mellan den 9-22 mars) tillsammans med meteorologen Anders Ljungkvist, som har undervisat i meteorologi i över 30 år. Han guidar dig dagligen med hjälp av olika vädersajter och resonerar kring vilka av dessa som är användbara när man ska fatta kloka beslut ombord på båten. Kursen läggs upp problemorienterat, där dagens väder är utgångspunkten.

För att får en bra stadga i kursen ingår boken Sjöväder – praktisk meteorologi i kursavgiften. Denna kommer fortlöpande att hänvisas till.

Mycket handlar om att systematisera sitt Internetsurfande, och inte falla för frestelsen att tro att snyggaste layout är lika med bästa prognosen. Det blir naturligtvis också en koppling till det du själv ser på himlen och de utfärdade prognoserna. Vad händer storskaligt just nu? Hur påverkar det vädret där jag är?

Kursen är webbaserad och du kan varje dag ställa hur många frågor du vill – på det aktuella vädret eller annat av principiell natur. Du gör den här kursen på tider som passar dig och är därmed inte bunden till ett visst klockslag.

Kursavgiften är 800 kr.

Har du frågor om kursen, kontakta Anneli Ekholm, e-post: anneli.ekholm@sxk.se eller tel: 08-448 28 80

Tips! Ge bort sjöväderkursen i present!

Publicerat 2019-01-23