Nimbus Group förvärvar amerikanska

båttillverkaren Edgewater Powerboats

Nimbus Group AB har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats, LLC (”EdgeWater”) för en kontant köpeskilling om 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom egna medel och Bolaget avser att genomföra en riktad emission om upp till 1 937 781 aktier. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023. Mot bakgrund av förvärvet och den avsedda riktade emissionen har styrelsen för Nimbus Group även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om utdelning.

EdgeWater grundades 1992 med syftet att designa och tillverka robusta, säkra och tillförlitliga båtar under premiumvarumärket EdgeWater. EdgeWater säljer båtar till den nordamerikanska marknaden och sålde år 2022 över 300 båtar i storlekar upp till 37 fot. Båtarna är framförallt saltvattenbåtar, av typen center konsol, som används för nöje, fiske och transport. Samtliga båtar är försedda med utombordsmotorer. EdgeWater har cirka 165 anställda med en erfaren ledningsgrupp och omsatte cirka 47,7 MUSD 2022 [1], hade en justerad EBIT om cirka 3,0 MUSD [1], och hade en justerad EBIT-marginal om cirka 6,3% [1].

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis, motsvarande cirka 100 Mkr. Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. I förvärvet ingår en industrifastighet som per februari 2023 värderas till cirka 3,5 MUSD [2]. Förvärvet finansieras genom egna medel och Bolaget avser att genomföra en riktad emission av aktier om upp till 1 937 781 aktier. Bolaget kommer att offentliggöra ett pressmeddelande med mer information om den avsedda riktade emissionen. EdgeWater kommer att bli en del av Nimbus Groups amerikanska organisation. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023 och är villkorat av sedvanliga villkor. EdgeWater förväntas konsolideras i Nimbus Groups räkenskaper från och med tillträdesdagen.

Edge Water boats 285
Edge Water boats 325
Edge Water boats 362

Kontakta en av våra säljare

Kent Ohlsson

Säljare

Patrik Lindton

Säljare

Filip Åkesson

Studerande

Peder Kalling

Senior Advisor

Christer Rexholt

Förs. chef
Publicerat 2023-03-15