Mercurys nya stöldskydd och man överbord larm

Mercury lanserar en ny produkt som heter 1st Mate för den europeiska marknaden på båtmässan i Düsseldorf. 1st Mate från Mercury är världens första motorintegrerade man överbord- samt stöldskyddssystem (GeoFence). Med hjälp av en elegant utformad bärbar nyckel för upp till 8 personer, stänger 1st Mate av motorn eller avger en ljudsignal vid en man överbord-incident (MOB), samt skickar meddelanden till nödsituationskontakter. Om stöldskyddsnyckeln inte befinner sig inom området inaktiverar systemet motorn, som stängs av.

Alla dessa funktioner täcker de flesta båtägares viktigaste behov, nämligen säkerheten. Larmet består av en intelligent centralenhet, en uppsättning bärbara produkter samt en mobilapp som integreras med båtens framdrivningssystem för att skapa potentiellt livräddande säkerhetsfunktioner, och som hjälper till att hålla utrustningen skyddad. Dess tre huvudfunktioner är; man-överbord-övervakning och varningssystem, möjlighet till nödanrop, samt avskräckande funktion mot stöld av båten och dess motor.

Den här produktens tre huvudfunktioner arbetar på följande sätt:

Man-överbord-övervakning och varningssystem

Detta system skyddar båtens kapten och upp till sju passagerare. Om systemet upptäcker att kaptenen fallit överbord skickar enheten varningar till systemets centralenhet, dess app samt till alla passagerarnas bärbara enheter. Systemet stänger av motorerna och skickar specifika instruktioner till passagerarnas mobiltelefoner via appen. Instruktionerna vägleder passagerarna för start av motorerna igen, samt för att säkert styra båten tillbaka till platsen där man-överbord-händelsen skedde. Om en passagerare faller överbord skickar systemet på samma sätt varningar till kaptenen och de övriga passagerarna. Kaptenen får kursinstruktioner för att ta båten tillbaka till platsen där man-överbord-händelsen skedde.

Nödanrop

Om en båtkapten är ensam och systemet upptäcker att kaptenen har fallit överbord, så skickar det ett nödanrop till en lista med nödsituationskontakter som kaptenen har matat in i appen. Nödanropet innehåller GPS-koordinaterna samt tid och datum för man-överbord-händelsen. Denna funktion är också användbar om kaptenen inte är ensam och faller överbord, men passagerarna av okänd anledning inte kan ta båten tillbaka till den plats där man-överbord-händelsen skedde, eller inte kan dra upp kaptenen på båten igen.

Stöldskydd

Vissa av systemets stöldskyddsfunktioner varierar beroende på vilken motorteknik båten har. I samtliga fall kan systemet erbjuda funktioner som låser motorn. För båtar med Mercury-utombordare och Mercury SmartCraft-teknik kräver systemet inte bara ett ”lås upp”-kommando från kaptenens app eller bärbara enhet för att sköta motorerna, utan kräver också att motorer som avlägsnats från båten upptäcker ett ”handslag” från systemet innan de kan startas igen.

Mercury stöldskydd

Publicerat 2020-01-20