NIMBUS GROUP EXPANDERAR

Både på hemma- och på nya marknader

 

Förändringarna är många och omfattande när Nimbus Group utökar och satsar. Vi ser positivt på vår framtida expansion. Av tradition är våra varumärken starka i Norden och vår agenda är att fortsätta stärka våra varumärken på ”hemmaplan”. Det är väldigt viktigt för oss. Samtidigt som vi stärker positionerna i Norden ser vi möjligheter att delvis stärka och delvis bygga våra varumärken på andra platser runt jorden, där våra produkter passar. Marknaden i Nordamerika passar exempelvis flera av våra varumärken väldigt bra och där har vi under några års tid skapat ett bra fäste för Nimbus, säger Michael Bohm, marknadschef för Nimbus Group AB.

NIMBUS SER DU SNART HOS FLIPPER MARIN!

Vår nybyggda utställningshall i Täby på 1300 kvm är klar i mars 2022. Eftersom utställningsytan blir mer än dubbelt så stor får vi äran att även visa Nimbus.  Utöver Nimbus visar vi Aquador, Flipper, Bella, Alukin, Falcon och den nya elbåten Zero. Vi erbjuder provturer på Stora Värtan, smarta paketlösningar, bra finansieringslösningar och prisvärda försäkringar. Tack vare våra starka varumärken, vår erfarenhet, höga serviceanda och breda utbud av tjänster, blir det enkelt, och ekonomiskt tryggt för dig att äga en båt från Flipper Marin, part of Nimbus Group.

Kontakta en av våra säljare

Kent Ohlsson

Säljare

Patrik Lindton

FD. Säljare

Filip Åkesson

Studerande

Peder Kalling

Senior Advisor

Christer Rexholt

Förs. chef
Publicerat 2021-12-09