GÖTA KANAL REKORDRUSTAS INFÖR SÄSONGEN 2019

Den 19 landmil långa Göta kanal har sett bättre dagar. Bolaget som svarar för driften och underhållet, Göta Kanalbolaget AB, genomför därför sedan 2016 en grundlig renovering av kanalbankar och brygg- och gästhamnsanläggningar.

På sina håll handlar det om att etablera butiker och restauranger – som vid Bergs slussar – men framför allt förstärks eller nyanläggs kanalbankar för att klara slitage från en ökande båttrafik. Bland annat kommer hela sträckan Norsholm-Hulta få en ny kanalbank i form av en stenlagd strandskoning, med inte mindre än 8 000 granstolpar som håller skoningens stenbeläggning på plats.

Motsvarande förstärkningar eller nyanläggningar sker längs större delar av kanalen längs hela sträckan. Enligt ett pressmeddelande pågår just nu arbeten med 25 grävmaskiner igång samtidigt. Totalt har 88 större projekt påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för det som Göta Kanalbolaget AB kallar Göta kanal 2.0.

– Investeringen för hela renoveringsprogrammet överstiger en halv miljard kronor. Till sommaren kommer besökarna att på många sträckor uppleva en helt ny kanal, säger bolagets vd Roger Altsäter.

Invigning av årets kanalsäsong kommer att ske vid Tegelbrukets sluss den 2 maj.

Flipper Marin
Hamnvägen 8
Täby/Stockholm
08-544 44 240
www.flippermarin.se

GÖTA KANAL REKORDRUSTAS INFÖR SÄSONGEN 2019

Den 19 landmil långa Göta kanal har sett bättre dagar. Bolaget som svarar för driften och underhållet, Göta Kanalbolaget AB, genomför därför sedan 2016 en grundlig renovering av kanalbankar och brygg- och gästhamnsanläggningar.

På sina håll handlar det om att etablera butiker och restauranger – som vid Bergs slussar – men framför allt förstärks eller nyanläggs kanalbankar för att klara slitage från en ökande båttrafik. Bland annat kommer hela sträckan Norsholm-Hulta få en ny kanalbank i form av en stenlagd strandskoning, med inte mindre än 8 000 granstolpar som håller skoningens stenbeläggning på plats.

Motsvarande förstärkningar eller nyanläggningar sker längs större delar av kanalen längs hela sträckan. Enligt ett pressmeddelande pågår just nu arbeten med 25 grävmaskiner igång samtidigt. Totalt har 88 större projekt påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för det som Göta Kanalbolaget AB kallar Göta kanal 2.0.

– Investeringen för hela renoveringsprogrammet överstiger en halv miljard kronor. Till sommaren kommer besökarna att på många sträckor uppleva en helt ny kanal, säger bolagets vd Roger Altsäter.

Invigning av årets kanalsäsong kommer att ske vid Tegelbrukets sluss den 2 maj.

Flipper Marin
Hamnvägen 8
Täby/Stockholm
08-544 44 240
www.flippermarin.se

Publicerat 2019-02-12