BÅT-SVERIGE

SVERIGE - ETT STORT BÅTLAND

Fakta om båtlivet i Sverige 2019

Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv.

En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv.

Fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna ger ett ytterligare värde för båtlivet.

Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna.

En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong.

Sveriges båtindustri ger exportinkomster och arbetstillfällen inte minst i glesbygder.

Det finns ett starkt växande intresse från båtägare i våra grannländer att förlägga semestrar till svenska vatten och hamnar vilket också är en viktig och ökande intäktskälla.

Med detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att båtlivet betyder väldig mycket för många svenska regioner, företag och utövare och att Sverige med rätta kan kallas ett stort båtland.

 

BRA GEOGRAFI FÖR BÅTLIV

Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 700 km.
Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 4 800 km.
Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt över 60 000 öar.
Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar.
I landet finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler.
Över 8,5 procent av landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

"Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder”

Publicerat 2019-09-23