Aquador 28 HT
1 års begagnatgaranti med Sveda XXL-försäkring!

Det skall kännas tryggt att köpa sin båt från ett etablerat företag. Därför erbjuder Flipper Marin tillsammans med Svedea 1-års garanti på begagnade Aquador båtar. Båtarna skall vara 10 år och yngre samt varudeklarerade enligt Sweboats normer.

Alla båtar vi har till försäljning genomgår en besiktning som ligger till grund för den varudeklaration vi gör. Denna ” VDN märkning”, ger köparen en klar och tydlig bild av båtens skick och funktion.

Garantin omfattar reparation av motor, drivlina & annan maskinell utrustning som båten var behäftad med vid försäljningstillfället.

Garantin är en utökning av gällande konsumentköplag, och den innebär inga extra kostnader för dig som köpare. Det enda krav som vi ställer är att du tecknar en XXL-försäkring i Svedea vid köpetillfället, och att du sköter om och servar din båt på det sätt som krävs av motortillverkaren. En heltäckande försäkring är något man absolut måste ha.

För mer information kontakta gärna oss på Flipper, 08-544 44 240, eller info@flippermarin.se.

* Gäller endast vid tecknade av Svedea XXL försäkring. Garantin gäller endast båtar som ä

Publicerat 2020-01-19